Wat is ransomware en kun je er tegen beschermen?

Wat is ransomware?

Ransomware of gijzelsoftware is een vorm van malware die je bestanden gevangen houdt, vb word, excel, pdf, afbeeldingen, patiëntendata,……. Je kunt  deze bestanden pas openen nadat je betaalt aan de gijzelnemer.   Tot voor kort was dit enkel een probleem voor Windows gebruikers, maar er is recent ook een versie aangetroffen voor MacOs.

Hoe factureer ik de kosten tussen kinesitherapeuten in een groepspraktijk

Heb je een samenwerking met een collega dan kan  je een kostendelende samenwerking opzetten.

Een kostendelende vereniging is een zelfstandige vereniging/groepering die opgericht werd met als overwegend doel diensten te verlenen aan haar leden-kinesitherapeuten om de gemeenschappelijke kosten te verdelen.

De kinesitherapeuten van deze kostendelende verenigingen zijn niet BTW-plichtig. Toch mag men als lid ook een BTW-plichtige activiteit uitoefenen. Echter dient de BTW-plichtige omzet van dit lid steeds minder te zijn dan 50% van de totale jaaromzet van datzelfde lid.